ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หมวดค่าครุภัณฑ์)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ-2564-หมวดค่าครุภัณฑ์
Share:

Author: Admin Kutakai