ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ-2564-หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Share:

Author: Admin Kutakai