ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ-1
Share:

Author: Admin Kutakai