ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีหลัง

ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
Share:

Author: Admin Kutakai