ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง เปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ เฉพาะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศทำงานเสาร์อาทิตย์
Share:

Author: Admin Kutakai