วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ร่วมกับ กรมป่าไม้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั้วไป ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณ ห้วยวังตอ บ้านนาเรียง หมู่ที่ 7 ในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

Share:

Author: admin