ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผันบริเวณลานคนเดินหน้าโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

26111_ระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน
Share:

Author: admin