กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สามสมัยที่เหลือและกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

ประชุมสภา
Share:

Author: admin