สภาวัฒนธรรมตำบลกุตาไก้ร่วมกับอบต.กุตาไก้และชาวตำบลกุตาไก้ ขอเชิญเที่ยวงานบุญเดือนสาม นมัสการองค์หินตั้ง วันที่ 27-28 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 08.00น. พิธีเปิดงาน 09.00น. ชมการแสดงวงโปงลาง ประกวดสารภัญญ ทั้ง 12 หมู่บ้าน งานแสดงสินค้าโอท๊อป 15.00น. ลงทะเบียนบวชชีพรามณ์ 18.00 น. บวชชีพรามณ์ สวดมนต์ตลอดคืน 28 มกราคม 2563 11.00น. ชมมหรสพ หมอลำซิ่ง จนถึงเวลา 17.00น. 20.00น. ชมมหรสพ หมอลำเรื่องต่กลอนทำนองขอนแก่น คณะอีสานออนซอนศิลป์

Share:

Author: admin