ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยวังมน (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 บ้านนางาม ตำบลกุตาไก้ กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝายน้ำล้น-จุดที่-2-หมู่ที่-1
Share:

Author: Admin Kutakai