ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยวังตาด หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ-ฝายน้ำล้น-ห้วยวังตาด-หมู่ที่-8-บ้านนาดอกไม้
Share:

Author: Admin Kutakai