ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0004 สายทางบ้านโพนทา-บ้านนางาม ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 297.50 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน-คสล.บ้านโพนทา-นางาม
Admin Kutakai

Share: