ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังหว้า หมู่ที่ 1 บ้านนางาม ตำบลกุตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวใหม่ประกาศ-ประกวดราคาฝายน้ำล้น-หมู่-1-บ้านนางาม
Share:

Author: Admin Kutakai