ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังหว้า หมู่ที่ 1 บ้านนางาม ตำบลกุตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายนํ้าล้น-ห้วยวังหว้า-หมู่ที-๑-บ้านนางาม
Share:

Author: Admin Kutakai