ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน-แบบบาดาลขนาดใหญ่-ม.12
Share:

Author: Admin Kutakai