ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยฮ่องหิน (จุดที่ 2) หมู่ที่ 11 บ้านนาดอกไม้ตำบลกุตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราค่าจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น-ห้วยฮ่องหิน-จุดที่-2-ม.11
Share:

Author: Admin Kutakai