ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยน้อย หมู่ที่4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19601_ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
Share:

Author: admin