ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 (รายใหม่)

ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการเดือนตุลาคม รายใหม่
Share:

Author: Admin Kutakai