Posted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ระดับ ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายกอบต.กุตาไก้ รองนายก อบต.พร้อมพนักงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอปลาปาก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การจัดกิจกรรมมอบที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดยผผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นางคำเผือน อุยสาห์ บ้านเลขที่21 หมู่10 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22 พ.ค.2565 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,3,4,10และ12 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านร่วมกันพัฒนารอบหมู่บ้าน ตามโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนของอบต.กุตาไก้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 พ.ค.2565 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2,7และ9 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านร่วมกันพัฒนารอบหมู่บ้าน ตามโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนของอบต.กุตาไก้

Continue Reading...