Posted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่28 ตุลาคม 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยกุดสิม หมู่ที่12 บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 20เมตร ผนังข้างสูง 3.5เมตร สันฝายสูง 2เมตร ตามแบบ มข. 2527 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังยาว หมู่ที่1 บ้านนางาม ตำบลกุตาไก้ กว้าง 20เมตร ผนังข้างสูง 3.5เมตร สันฝายสูง 2เมตร ตามแบบ มข. 2527 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังยาง หมู่ที่3 บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 20เมตร ผนังข้างสูง 3.5เมตร สันฝายสูง 2เมตร ตามแบบ มข. 2527 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือก…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจัลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่23 ตุลาคม 2564 08.00น. ณ. บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอปลาปาก พิธีวางพวงมาลา

Continue Reading...